Wookong-M Profi řídící systém pro multikoptéry

23 990 Kč s DPH
DJI0102 Značka: DJI
Profesionální řídící systém pro multikoptéry s podporou S-BUS sběrnice, fail-safe, třemi letovými režimy a GPS. Režim řízení: GPS, automat. stabilizace, ruční. Pro quadrokoptéry I4, X4, hexa-koptéry I6, X6, IY6, Y6, oktakoptéry X8, I8, V8.

Profesionální řídící systém/autopilot s GPS senzorem pro multikoptéry pro profesionální použití pro letecké fotografování i sportovní létání. Díky pokročilému řídícímu systému s jednotkou inerciálních čidel s barometrickým výškoměrem a s modulem GPS/kompasu (magnetometru) zaručuje vysokou přesnost stabilizace polohy a zeměpisné pozice multikoptéry i při silnějším větru, takže je ideální pro ovládání větších kvadro, hexa a oktakoptér s vysokou nosností užitečného zatížení. Dokonale se hodí pro hexakoptéry DJI - pro sportovněji laděný Flame Wheel F550 a profesionální nosič Spreading Wings S800, pokud je chcete používat pro letecké snímkování nebo FPV.

Mozkem systému WooKong-M je řídící jednotka MC přijímající povely z přijímače RC soupravy a data o poloze multikoptéry, výšce a směru letu ze zvláštní jednotky inerciálních čidel IMU (obsahující tříosý gyroskop a akcelerometr a integrovaný barometrický výškoměr) a z externího GPS modulu. Na základě těchto dat potom řídící jednotka vydává povely pro čtyři až osm regulátorů ovládajících motory kvadrokoptéry, hexakoptéry či oktakoptéry. WOOKONG-M umožňuje řídit kvadrokoptéry v uspořádání I4, X4, hexakoptéry s motory na šesti ramenech v uspořádání I6, X6, hexakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na třech ramenech v uspořádání IY6, Y6, oktakoptéry s motory na osmi ramenech v uspořádání I8, X8 a oktakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na čtyřech ramenech v uspořádání X8.

WOOKONG-M může přijímat povely řízení ze všech běžných RC souprav - 2,4GHz, FM/PCM nebo FM/PPM; samozřejmě podporuje i přijímače se sběrnicí S-Bus. RC soupravy musí mít nejméně čtyři kanály pro ovládání základních funkcí (klonění, klopení, bočení a plyn) a nejméně tři další kanály s přepínači nebo proporcionálními ovladači pro přepínání letových režimů a další pomocné funkce. Na programové vybavení vysílače je WOOKONG-M nenáročný, používá se program pro akrobatická letadla a budete potřebovat pouze funkce nastavení smyslu a velikosti výchylek. Vše ostatní "obstará" řídící jednotka. Optimální je použití počítačové RC soupravy s aspoň osmi kanály, protože poté můžete použít i užitečné pomocné funkce, jako je dálkové nastavování zisku gyroskopického systému pro jemné dolaďování za letu, přepínání režimů inteligentního ovládání směru, spuštění automatického návratového režimu nebo ovládání dvouosého závěsu kamery.

Výstupní signál pro regulátory otáček má pro zajištění okamžité reakce opakovací frekvenci ("Frame rate") 400 Hz - optimální je použít jednotku s regulátory DJI, které jsou pro práci s WOOKONG-M speciálně přizpůsobeny a nevyžadují žádné další nastavování nebo programování, což ušetří spoustu starostí. Hodláte-li použít jiný typ regulátorů, ujistěte se předem, že dokáží takový řídící signál zpracovávat.

Dva výstupy pro ovládání výkyvného závěsu kamery nebo jiného užitečného zatížení mají opakovací frekvenci nastavitelnou (50/100/200/400 Hz), takže můžete použít jak běžná analogová serva, tak rychlá digitální.

Řídící jednotka je opatřena rovněž Micro-USB portem pro komunikaci s PC pro nastavování řídící jednotky nebo aktualizaci firmwaru.

WOOKONG-M může pracovat ve třech letových režimech:

  • V režimu ručního ovládání "Manual Mode" pilot ručně ovládá multikoptéru ve všech osách - to je režim vhodný pro sportovní a akrobatické létání, model musíte neustále a správným způsobem řídit (podobně jako klasický vrtulník).
  • V režimu stabilizace polohy "Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje polohu multikoptéry ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu zajišťuje autopilot sám. Stabilizována je pouze poloha modelu, nikoliv zeměpisná pozice (tj. pokud např. bude foukat vítr, bude visící model snášen v jeho směru, ale poletí stabilně ve stálé výšce). Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model přechází do základního fail-safe režimu - model stabilně visí ve stálé výšce. Toto je režim vhodný pro sportovní a rekreační létání, kdy model vodíte jako "po drátech" ("fly-by-wire") - multikoptéra následuje vaše povely pro ovládání modelu, ale vlastní řízení má na starosti autopilot, který jen bere ohled na vaše přání letět např. doleva dopředu.
  • V režimu GPS stabilizace polohy "GPS Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje multikoptéru ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu zajišťuje autopilot sám. Pro použití tohoto režimu je nutno nainstalovat a zkalibrovat modul GPS a kompasu (magnetometru) který dodává dodatečné údaje o zeměpisné pozici (délce, šířce, výšce) a kursu. Díky tomu je automaticky stabilizována nejen poloha modelu, ale i jeho zeměpisná pozice. Toto je režim vhodný pro letecké snímkování, kdy automatická stabilizace pilotovi "uvolňuje ruce" pro další činnost nesouvisející přímo s řízením modelu a jsou v maximální míře potlačeny povětrnostní vlivy. Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model použije jeden ze tří dostupných pokročilých fail-safe režimů - visení, automatický návrat s přistáním nebo automatický návrat ve stanovené výšce s přistáním. V režimu visení ("Hover") přejde do visení na místě, kde se právě nachází. V režimu automatického návratu s přistáním ("Go-Home") se po krátké prodlevě ve visení vrátí do okruhu 10 m od místa vzletu uloženého v paměti řídící jednotky a po prodlevě 15s ve visení automaticky přistane. Let zpět se odehraje ve výšce 20 m nebo vyšší - nachází-li se model v okamžiku aktivace fail-safe v nižší výšce, nejprve vystoupá do 20 m a poté zahájí návrat domů. V režimu automatického návratu ve stanovené výšce s přistáním ("Altitude Go-Home") se zachová podobně, ale let na místo vzletu probíhá v předem nastavené výšce, do níž model nejprve vystoupá nebo klesne. Funkci automatického návratu můžete aktivovat i ručně přepínačem na vysílači kdykoliv během letu. V režimu GPS stabilizace jsou k dispozici i tři funkce inteligentního ovládání směru - můžete volit režim "Course Lock", v němž příď modelu vždy míří v přednastaveném směru bez o hledu na to, kam letí model, režim "Home Lock", v němž příď modelu stále míří ve směru přímky procházející místem vzletu a aktuální pozicí multikoptéry nebo režim "Point of Interest" (Místo zájmu), při němž se model pohybuje po kruhové dráze o předem nastaveném poloměru, přičemž příď modelu stále míří do středu kruhu neboli "místa zájmu" (jehož polohu můžete během letu kdykoliv uložit do paměti řídící jednotky).

Pro nastavování řídící jednotky slouží komfortní počítačový program (pro operační systémy Windows XP SP3 a Windows 7) - osobní počítač se připojuje pomocí USB kabelu. Obslužný program umožňuje vedle základní volby typu multikoptéry do detailu korigovat nastavení přesně dle mechanického uspořádání modelu (bere se do úvahy délka ramen motorů, jejich úhly atd.). Samozřejmě nechybí nastavení parametrů RC soupravy pro ovládání (včetně kalibrace ovladačů), komfortní nastavování parametrů autopilota pro automatickou stabilizaci v jednotlivých osách, přičemž zisk gyroskopického systému je možno dolaďovat i dálkově za letu (vždy 1 nebo 2 osy). V případě potřeby je možno kalibrovat čidla inerciální jednotky nebo GPS modulu. Dále lze přednastavit nouzové režimy fail-safe, režimy inteligentního ovládání směru, parametry pro řízení a stabilizaci dvouosého závěsu kamery nebo parametry monitoru sledujícího napájecí napětí. Obslužný software stejně jako firmware řídící jednotky je upgradovatelný, aktuální verze jsou volně ke stažení na našich webových stránkách nebo na stránce výrobce DJI.

Napájení celého systému zajišťuje stabilizátor tvořící zvláštní jednotku PMU, pro napájení je možno použít LiPo akumulátor 2-6S, tj. jednotku napájení můžete připojit přímo k pohonnému akumulátoru multikoptéry. Napětí napájecího akumulátoru je sledováno inteligentním programem s nastavitelnými dvěma úrovněmi ochrany. Předem můžete naprogramovat akci, kterou model provede při aktivaci prvního stupně ochrany - zvolit můžete pouze světelnou signalizaci LED indikátorem nebo automatický návrat na místo vzletu s přistáním (pouze v letovém režimu GPS stabilizace polohy). Takže WOOKONG-M vás bude intenzívním blikáním LED indikátoru včas varovat, že je třeba přistát vzhledem k blížícímu se vyčerpání energie pohonného akumulátoru - nebo dokonce model "přivede zpět domů". Pokud by při automatickém návratu napětí pokleslo na hodnotu zadanou pro druhou úroveň, model přistane ihned.

K jednotce napájení je rovněž připojen modul LED indikátoru s vysokou svítivostí signalizující provozní stavy modelu.

WOOKONG-M je rovněž připraven pro spolupráci s tříosým gyroskopicky stabilizovaným závěsem Zenmuse Z15, kdy je možno koordinovaně ovládat multikoptéru i závěs pomocí jediné 14-kanálové RC soupravy. Samozřejmě, daleko praktičtější je svěřit ovládání nosiče a závěsu s fotoaparátem svěřit dvěma pilotům s osmikanálovými vysílači - jeden se bude věnovat pilotáži multikoptéry a druhý fotografování.

Sada WOOKONG-M obsahuje: řídící jednotku MC, inerciální jednotku IMU, jednotku napájení PMU, modul LED indikátoru, modul GPS s držákem, USB kabel, propojovací kabely pro připojení přijímače, oboustrannou pěnovou lepící pásku a český návod (originální anglický návod je ke stažení na našich webových stránkách nebo výrobce DJI).

Napájení (napájecí jednotka PMU) 7,2-26,0 V (2-6S LiPo)
Proudový odběr: max. 0,9 A při 5 V
Provozní teplota -5°C až +60°C
Rozměry (napájecí jednotka PMU) 39,5x27,5x9,7 mm
Rozměry (řídící jednotka MC) 51,2x38x15,3 mm
Rozměry (inerciální jednotka IMU) 41,4x31,1x27,8 mm
Rozměry (modul GPS) D50x9 mm
Hmotnost celková 118 g
Podporované typy multikoptér kvadrokoptéry I4, X4, hexakoptéry I6, X6, IY6, Y6, oktakoptéry X8, I8, V8
Výstupy pro regulátory 8x, opakovací frekvence 400 Hz
Výstupy pro užitečné zatížení 2x, opakovací frekvence nastavitelná 50/100/200/400 Hz

Letové výkony

Vertikální přesnost visení (režim GPS stabilizace) +/- 0,5 m
Horitontální přesnost visení (režim GPS stabilizace) +/- 2,0 m
Odolnost vůči větru méně než 8 m/s
Max. úhlová rychlost bočení 150°/s
Max. úhel náklonu 35°
Max. rychlost stoupání/klesání +/- 6 m/s

Ke stažení

Manuál WooKong-MUživatelský manuál systému WooKong-M (anglická verze)04.10.2012
WooKong-M release notesWooKong-M release notes04.10.2012
WooKong-M softwareObslužný software WooKong-M04.10.2012
DJI ovladačeDJI drivers04.10.2012


© 2016, PELIKAN DANIEL - Oficiální distributor DJI innovations pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko